Aanleggen zwemvijver

  

4-Stappenplan voor een mooie zwemvijver

Een zwemvijver aanleggen is een behoorlijke klus. Zeker als je al een bestaande tuin hebt zonder zwemvijver, betekent dit vaak een behoorlijke operatie. Een zwemvijver aanleggen doe je niet zomaar. Een veel gemaakte fout is dat met de aanleg wordt gestart zonder plan.

Het 4-Stappenplan helpt u bij de aanleg van een zwemvijver met zwemvijverfolie.

Wanneer kan ik het beste een zwemvijver aanleggen?

Het aanleggen van een zwemvijver kun je het beste doen in het voorjaar. Zeker als je een zwemvijver wilt aanleggen met planten erin. Een zwemvijver aanleggen kan het hele jaar door wanneer de temperatuur overdag boven de 5 graden Celsius is, maar wacht met dan beplanten tot het voorjaar.

Heb je last van een hoge waterstand en/of grondwaterpeil in de tuin? Dan is een foliezwemvijver alleen geschikt als er aanvullende maatregelen worden genomen. Anders komt er te veel druk op de onderkant van de zwemvijver te staan en hierdoor kan de folie omhoog komen en gaan ‘zweven’ onderwater. We kunnen hier verder over adviseren.

 

Stap 1: zwemvijverontwerp

Vraag je eerst af wat voor soort zwemvijver je wilt. Om fouten te voorkomen is het van belang dat je van tevoren weet welke soort zwemvijver je wilt en welke vissen en andere flora en fauna er in de zwemvijver komen. Fouten die worden gemaakt, zijn vaak niet makkelijk te herstellen. Het aanleggen van een zwemvijver kost tijd en geld en het is zonde als je opnieuw moet beginnen of ingrijpende herstelwerkzaamheden moet uitvoeren.

Zodra je hebt bepaald welke zwemvijver je graag wilt aanleggen, is het belangrijk om een ontwerp te maken van de zwemvijver. Een ontwerp van de zwemvijver bestaat uit een plattegrond van de tuin waar de zwemvijver ingetekend kan worden. Vervolgens maak je een dwarsprofiel van de zwemvijver en uiteindelijk een beplantingsplan. Kies een plek met minimaal vier uur zon per dag. Leg een zwemvijver niet te dicht bij bomen of struiken. Wortels kunnen de folie beschadigen en er moeten kilo’s herfstbladeren opgevangen worden om te voorkomen dat ze in het water terecht komen. Wil je een wat natuurlijkere zwemvijver? Zorg dan voor mooie ronde vormen en laat de zwemvijver vloeiend aflopen van ondiep naar diep in het midden. Kies je voor een strakke zwemvijver? Gebruik dan mooie strakke lijnen.

Stap 2: graven van de zwemvijver

Als het ontwerp gereed is ga je de aanleg goed voorbereiden. Zorg ervoor dat al het materiaal en gereedschap in huis is. Zorg ervoor dat de grond egaal wordt gemaakt en het is heel belangrijk dat de grond rond de zwemvijver vrij is van wortels van planten en bomen. Bedenk ook van tevoren wat je doet met grond die vrijkomt bij het graven. Moet dit worden afgevoerd of kan het gebruikt worden elders in de tuin. Vervolgens geef je duidelijk de contouren van de zwemvijver aan door paaltjes in de grond te slaan en touw tussen deze paaltjes te spannen.

Zorg ervoor dat de bovenkant van de zwemvijver (zoveel mogelijk) waterpas staat voor een mooi eindresultaat.

Nu kun je beginnen met graven van plateaus. Hiervoor wordt in een zwemvijver vaak een apart deel voor gemaakt, zodat u niet door de planten hoeft te zwemmen en de waterplanten toch meehelpen aan een gezond zwemwater. Wij adviseren om hierin ook plateaus te maken in verband met verschillende waterplanten, indien je in je ontwerp gebruik gemaakt van waterplanten. Waterplanten zijn namelijk actief op verschillende dieptes. Indien je kiest voor een zwemvijver zonder waterplanten dan zijn plateaus natuurlijk niet nodig. Houd er rekening mee dat het onderste deel van de zwemvijver 10 cm dieper wordt dan de geplande diepte. Hier komt namelijk 20 cm aan substraat en eventueel zwemvijveraarde en grind.

Begin met graven van de gehele zwemvijveroppervlakte en werk vervolgens steeds verder naar het midden. Zorg dat je te allen tijde alles meet en dat het waterpas is. Let tijdens het graven goed op wortels en andere scherpe uitsteeksels. Haal deze allemaal weg. Laat de zwemvijverkuil na het graven niet te lang openliggen. De rechte randen in je zwemvijver kunnen namelijk afbrokkelen, zeker als het gaat regenen.

Om de zwemvijverranden te versterken (zeker bij zogenaamde “slappe gronden”) of als u strakke lijnen wilt worden vaak ‘bakken’ gecreëerd met houtenwanden of de aanleg van een betonnen bak. Hierna kan dan de folie worden aangebracht. Houten randen moeten wel tegen grondwater kunnen, anders rot het snel weg. Hou ook rekening met gronddruk, stabiele/stevige keerwand of zwemvijverrand maken.

Weetje: Een talud mag onverstevigd maximaal 45° zijn.

Stap 3: zwemvijverfolie aanbrengen

Voordat je de zwemvijverfolie gaat aanbrengen is het belangrijk dat je een beschermdoek legt. Dit doek dient als extra bescherming voor de folie en stabilisatie voor de ondergrond.

Leg de zwemvijverfolie op de bodem en probeer er niet over te lopen (anders het liefst op sokken). Zorg ervoor dat het niet al te strak ligt, want als het water in de zwemvijver komt de folie vanzelf door de druk strak te liggen. Als er nog geen water in de zwemvijver ligt, lijkt het misschien lelijk, maar dit lost zich vanzelf op zodra de zwemvijver wordt gevuld. Laat een folierand van minstens 25 cm zitten. Deze kan later, bij de randafwerking, ingraven worden. Als de folie er netjes in ligt, kunnen de randen afgewerkt worden. De randafwerking heb je als het goed is meegenomen in het ontwerp. Ook dit is weer een belangrijke stap, want je moet ervoor zorgen dat tegels of balken waterpas liggen en je dient ook rekening te houden met het feit dat er mensen op gaan staan. Daarnaast is een scheve rand lelijk. Bij een natuurlijke zwemvijver valt dit minder op en kun je kleine afwijkingen achteraf makkelijker camoufleren met planten. 

Nadat de zwemvijverfolie is aangebracht de zwemvijver met water vullen en dan 24 uur wachten met randafwerking. In verband met het zetten van de zwemvijverfolie op de ondergrond. Eventueel geplaatste doorvoeren kunnen zo ook drogen.

Tuin en Zwemvijver Direct heeft, om u te helpen bij de aanleg van een zwemvijver, een Zwemvijvercalculator ontwikkeld. Hier kunt u de afmetingen van uw zwemvijver invoeren, gewenste zwemvijverfolie soort en kleur invoeren en kiezen welke uw zwemvijver toebehoren, zoals filters, pompen u wilt. Als u het keuzeproces heeft doorlopen kunt u ook nog aangeven of de zwemvijverfolie door ons wilt laten aanleggen.

Kijk voor de Zwemvijvercalculator op

zwemvijvercalculator

Stap 4: het vullen van de zwemvijver

Voordat je de kraan openzet, bedek je als er geen bodemdrain is, de hele zwemvijverbodem met substraat. Voeg gelijktijdig een dosis Velda Bacterial toe, waterzuiverende bacteriën die snel een stabiel zwemvijvermilieu creëren. Gebruik altijd speciale zwemvijveraarde en geen tuinaarde of potgrond. Nu kun je de zwemvijver helemaal vullen met water. Gebruik hiervoor bij voorkeur gewoon schoon kraanwater. Regenwater uit dakgoot of regenton is minder geschikt om de zwemvijver mee te vullen omdat regenwater zachter en zuurder is en een te hoog gehalte aan voedingsstoffen kan bevatten. Neem voor en na het vullen de watermeterstand op om de exacte inhoud van de zwemvijver te weten. De zwemvijver is nu technisch helemaal klaar. Laat de zwemvijver even een week “zetten”. Door de druk van het water zal namelijk het folie nog iets verplaatsen. Vervolgens kun je beginnen met het netjes afwerken van de zwemvijver en het plaatsen van de waterplanten als je dat wilt.

Meer informatie over zwemvijverfolie vindt u op https://www.tuinenvijverdirect.nl/handleidingen/wat-is-de-beste-vijverfolie-.html

  Bel ons voor advies: 085 - 303 39 80 Whatsapp