Aanleggen zwemvijver

  

4-Stappenplan voor een mooie zwemvijver

Een zwemvijver aanleggen is een behoorlijke klus. Zeker als u al een bestaande tuin heeft, betekent dit vaak een behoorlijke operatie. Een zwemvijver aanleggen doet u niet zomaar. Een veelgemaakte fout is dat met de aanleg wordt gestart zonder plan. Het 4-Stappenplan helpt u bij de aanleg van een zwemvijver met zwemvijverfolie.

Wanneer kan ik het beste een zwemvijver aanleggen?

Het aanleggen van een zwemvijver kunt u het beste doen in het voorjaar. Zeker als u een zwemvijver wilt aanleggen met planten erin. Een zwemvijver aanleggen kan het hele jaar door wanneer de temperatuur overdag boven de 5 graden Celsius is, maar wacht dan met beplanten tot het voorjaar.
Heeft u last van een hoge waterstand en/of grondwaterpeil in de tuin? Dan is een foliezwemvijver alleen geschikt als er aanvullende maatregelen worden genomen. Anders komt er te veel druk op de onderkant van de zwemvijver te staan en hierdoor kan de folie omhoog komen en gaan ‘zweven’ onderwater. We kunnen u hier verder over adviseren.

 

Stap 1: zwemvijverontwerp

Vraag u eerst af wat voor soort zwemvijver u wilt. Om fouten te voorkomen is het van belang dat u van tevoren weet welke soort zwemvijver u wilt en welke vissen en andere flora en fauna er in de zwemvijver komen. Fouten die worden gemaakt, zijn vaak niet makkelijk te herstellen. Het aanleggen van een zwemvijver kost tijd en geld en het is zonde als u opnieuw moet beginnen of ingrijpende herstelwerkzaamheden moet uitvoeren.

Zodra u heeft bepaald welke zwemvijver u graag wilt aanleggen, is het belangrijk om een ontwerp te maken van de zwemvijver. Een ontwerp van de zwemvijver bestaat uit een plattegrond van de tuin waar de zwemvijver ingetekend kan worden. Vervolgens maakt u een dwarsprofiel van de zwemvijver en uiteindelijk een beplantingsplan. Kies een plek met minimaal vier uur zon per dag. Leg een zwemvijver niet te dicht bij bomen of struiken. Wortels kunnen de folie beschadigen en er moeten kilo’s herfstbladeren opgevangen worden om te voorkomen dat ze in het water terecht komen. Wilt u een wat natuurlijkere zwemvijver? Zorg dan voor mooie ronde vormen en laat de zwemvijver vloeiend aflopen van ondiep naar diep in het midden. Kiest u voor een strakke zwemvijver? Gebruik dan mooie strakke lijnen.

Stap 2: graven van de zwemvijver

Als het ontwerp gereed is, gaat u de aanleg goed voorbereiden. Zorg ervoor dat al het materiaal en gereedschap in huis is. Zorg ervoor dat de grond egaal wordt gemaakt. En het is heel belangrijk dat de grond rond de zwemvijver vrij is van wortels, planten en bomen. Bedenk ook van tevoren wat u doet met grond die vrijkomt bij het graven. Moet dit worden afgevoerd of kan het gebruikt worden elders in de tuin? Vervolgens geeft u duidelijk de contouren van de zwemvijver aan door paaltjes in de grond te slaan en touw tussen deze paaltjes te spannen.

Zorg ervoor dat de bovenkant van de zwemvijver (zoveel mogelijk) waterpas staat voor een mooi eindresultaat.

Nu kunt u beginnen met graven van plateaus. Hier wordt in een zwemvijver vaak een apart deel voor gemaakt, zodat u niet door de planten hoeft te zwemmen en de waterplanten toch meehelpen aan gezond zwemwater. Wij adviseren om hierin ook plateaus te maken in verband met verschillende waterplanten, indien u in uw ontwerp gebruik gemaakt van waterplanten. Waterplanten zijn namelijk actief op verschillende dieptes. Indien u kiest voor een zwemvijver zonder waterplanten dan zijn plateaus natuurlijk niet nodig. Houd er rekening mee dat het onderste deel van de zwemvijver 10 cm dieper wordt dan de geplande diepte. Hier komt namelijk 20 cm aan substraat en eventueel zwemvijveraarde en grind.

Begin met graven van de gehele zwemvijveroppervlakte en werk vervolgens steeds verder naar het midden. Zorg dat u te allen tijde alles meet en dat het waterpas is. Let tijdens het graven goed op wortels en andere scherpe uitsteeksels. Haal deze allemaal weg. Laat de zwemvijverkuil na het graven niet te lang openliggen. De rechte randen in uw zwemvijver kunnen namelijk afbrokkelen, zeker als het gaat regenen.
Om de zwemvijverranden te versterken (zeker bij zogenaamde “slappe gronden”) of als u strakke lijnen wilt, worden vaak ‘bakken’ gecreëerd met houten wanden of betonnen bakken aangelegd. Hierna kan de folie worden aangebracht. Houten randen moeten wel tegen grondwater kunnen, anders rot het snel weg. Houd ook rekening met gronddruk, stabiele/stevige keerwand of zwemvijverrand maken.

Weetje: Een talud mag onverstevigd maximaal 45° zijn.

Stap 3: zwemvijverfolie aanbrengen

Voordat u de zwemvijverfolie gaat aanbrengen, is het belangrijk dat u een beschermdoek legt. Dit doek dient als extra bescherming voor de folie en stabilisatie voor de ondergrond.
Leg de zwemvijverfolie op de bodem en probeer er niet over te lopen (anders het liefst op sokken). Zorg ervoor dat het niet al te strak ligt, want het water in de zwemvijver zorgt ervoor dat de folie vanzelf door de druk strak komt te liggen. Als er nog geen water in de zwemvijver ligt, lijkt het misschien niet mooi, maar dit lost zich vanzelf op zodra de zwemvijver wordt gevuld.

Laat een folierand van minstens 25 cm zitten. Deze kan later, bij de randafwerking, ingraven worden. Als de folie er netjes in ligt, kunnen de randen afgewerkt worden. De randafwerking heeft u als het goed is meegenomen in het ontwerp. Ook dit is weer een belangrijke stap, want u moet ervoor zorgen dat tegels of balken waterpas liggen. Ook dient u rekening te houden met het feit dat er mensen op gaan staan. Daarnaast is een scheve rand niet mooi. Bij een natuurlijke zwemvijver valt dit minder op en kunt u kleine afwijkingen achteraf makkelijker camoufleren met planten.

Nadat de zwemvijverfolie is aangebracht, vult u de zwemvijver met water. Wacht dan 24 uur met de randafwerking in verband met het zetten van de zwemvijverfolie op de ondergrond. Eventueel geplaatste doorvoeren kunnen zo ook drogen.

Gauris heeft, om u te helpen bij de aanleg van een zwemvijver, een Zwemvijvercalculator ontwikkeld. Hier kunt u de afmetingen van uw zwemvijver invoeren, gewenste zwemvijverfolie, soort en kleur invoeren en kiezen welke bij uw zwemvijver passen. Denk aan filters en pompen. Als u het keuzeproces heeft doorlopen, kunt u ook nog aangeven of u de zwemvijverfolie door ons wilt laten aanleggen.

Kijk voor de Zwemvijvercalculator op:

zwemvijvercalculator

Stap 4: het vullen van de zwemvijver

Voordat u de kraan openzet, bedekt u (als er geen bodemdrain is) de hele zwemvijverbodem met substraat. Voeg gelijktijdig Optinit toe; waterzuiverende bacteriën die snel een stabiel zwemvijvermilieu creëren. Gebruik altijd gewassen lava, Bio Korrel of Clinotiplus en geen tuinaarde of potgrond. Nu kunt u de zwemvijver helemaal vullen met water. Gebruik hiervoor bij voorkeur gewoon schoon kraanwater. Regenwater uit de dakgoot of de regenton is minder geschikt om de zwemvijver mee te vullen, omdat regenwater zachter en zuurder is en een te hoog gehalte aan voedingsstoffen kan bevatten.

Neem voor en na het vullen de watermeterstand op om de exacte inhoud van de zwemvijver te weten. De zwemvijver is nu technisch helemaal klaar. Laat de zwemvijver even een week “zetten”. Door de druk van het water zal namelijk het folie nog iets verplaatsen. Vervolgens kunt u beginnen met het netjes afwerken van de zwemvijver en het plaatsen van de waterplanten - als u dat wilt.

Meer informatie over zwemvijverfolie vindt u op https://www.tuinenvijverdirect.nl/handleidingen/wat-is-de-beste-vijverfolie--pvc-of-epdm-.html

  Bel ons voor advies: +31 (0)572 371 027